اشعار زیبای عید فطر (2)

اشعار زیبای عید فطر (2)


 شعرهای عید فطر, عید فطر, تبریک عید فطر

عید فطر آمد که ساقی عاشقان را جام داد
عاشقان تشنه را از جام وحدت کام داد

 

بعد چندی لب فروبستن ز اکل و شرب، دوست
سفره ای گسترد از احسان و بار عام داد

 

تا هلال ماه شوال از افق شد آشکار
ساقی از راه وفا، کام دل ناکام داد

 

خلعتی از تار و پود نور بر اندام جان
حضرت جانان ز لطف بیکران انعام داد

 

جانب میخانه بشتابید ای میخوارگان
کاین زمان پیر مغان، اصحاب را پیغام داد

 

حیف، رفت آن ماه و صد شکر آمد این عید سعید
دست ساقی باز می بوسم که ما را جام داد

 

لب فرو بستید از نوشیدنی گر چند گاه
از خم وحدت شما را باده ی گلفام داد

 

دست افشان، پایکوبان جانب ساقی روید
چون که عیدی باده ی جانبخش آن خوشنام داد

 

روزه داران را ز راه مرحمت در صبح عید
ایزد جان آفرین پاداش آن ایام داد

 

«خوش عمل» چون عید فطر آمد ز لطف خویشتن
حضرت حق طبع ما را قدرت الهام داد

 

 شعرهای عید فطر, عید فطر, تبریک عید فطر

 

تا پیک صبا مژده ز عید رمضان داد
او باب چنان را ز رخ ماه نشان داد

 

از آتش دوزخ همه را حضرت جانان
از یُمن چنین روز بکف خط امان داد

 

از مرحمت ماه پر از فیض و ضیافت
پاداش خداوند به ما باغ جنان داد

 

بشنو ز خروس سحر از بام شریعت
بر پیکر این روز به آواز توان داد

 

بر مسلم و بر مسلمه این عید مبارک
کز نور حضورش طربی بر همگان داد

 

تا سود و زیان شد عملت را همه میزان
این عید صیامست نشان سود و زیان داد

 

مقبول نمازیست نیازش بود از پی
خوش آنکه بخیل فقرا لقمه نان داد

 

خورشید جهان بود همه صُم و صلاتت
کین گونه طراوت به تو و کون و مکان داد

 

برخیز و به شکرانه این عید سماع کن
زیرا رمضان را به تو حق هدیه گران داد

 

این روزه و این خمس و زکاتست پریسا
بر پیکره ی مرده ی اشعار تو جان داد

 

منبع:ansarmalzahra.blogfa.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه