با 30 فيلم پرخرج‌ تاريخ سينما آشنا شويد +تصاوير

با 30 فیلم پرخرج‌ تاریخ سینما آشنا شوید +تصاویر


اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

اخبار فرهنگی - با 30 فیلم پرخرج‌ تاریخ سینما آشنا شوید +تصاویر

بر این اساس گرانترین و پرخرج ترین فیلمهای تولید شده در تاریخ سینما بیش از 200 میلیون دلار بودجه نیاز داشته اند.

فیلمهای موفق و پرفروش هالیوود معمولا نیازمند تهیه کنندگانی با جیب پرپول و استودیو های حمایت گر هستند. هرچند فیلمهای پرهزینه ای هستند که فروش چندانی ندارند ولی بسیاری از این فیلمهایی موفق باید با حجم بالایی از هزینه های تولید شوند.

 

پایگاه اطلاع رسانی بیزینس اینسایدر با بررسی منابع داده هایی سینمایی IMDB و بکس آفیس موجو  به معرفی 30 فیلم پرهزینه، پرخرج و گران پرداخته است. این پایگاه خبری همچنین به احتساب میزان تورم و مقایسه هزینه های هر فیلم و تخمین بودجه آن در سالهای کنونی پرداخته است.

 

به عنوان مثال در صورتی که فیلم کلئوپاترا در سال 2014 ساخته می شد، 339 میلیون دلار بودجه نیاز داشت و 446 میلیون دلار فروش می کرد. در حالی که این فیلم در سال 1963 با بودجه 44 میلیون دلاری ساخته شد و 57 میلیون و 800 هزار دلار فروش کرد.

 

بر این اساس گرانترین و پرخرج ترین فیلمهای تولید شده در تاریخ سینما بیش از 200 میلیون دلار بودجه نیاز داشته اند.

 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 


دزدان دریایی کارایئیب: پایان دنیا
محصول: 2007
بودجه واقعی: 300 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 341 میلیون و 800 هزار دلار
فروش:963 میلیون و 400 هزار دلار
فروش با احتساب تورم: یک میلیارد و 100میلیون دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

کلئوپاترا
محصول:1963
بودجه واقعی: 44 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 339 میلیون و 500 هزار دلار
فروش:57 میلیون و800 هزار دلار
فروش با احتساب تورم:445 میلیون و 800 هزار دلار

 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

تایتانیک
محصول:1997
بودجه واقعی: 200 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم:294 میلیون و300 هزار دلار
فروش: 2 میلیارد و 200 میلیون دلار
فروش با احتساب تورم: 3 میلیارد و 200 میلیون دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

مرد عنکبوتی3
محصول:2007
بودجه واقعی: 258 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 293 میلیون و 900 هزار دلار
فروش:890 میلیون و 900 هزار دلار
فروش با احتساب تورم: یک میلیارد دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

گیسو کمند
محصول:2010
بودجه واقعی: 260 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 281 میلیون و  700 هزار دلار
فروش:590 میلیون و 700 هزار دلار

فروش با احتساب تورم: 641 میلیون و 100 هزار دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

هری پاتر و شاهزاده نیمه اصیل
محصول:2009
بودجه واقعی: 250 میلون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم:275 میلیون و 300 هزار دلار
فروش:934 میلیون و 400 هزار دلار
فروش با احتساب تورم: یک میلیارد دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

دنیای آبها
محصول:1995
بودجه واقعی: 175 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 271 میلیون و 300 هزار دلار
فروش:264 میلیون و 200 هزار دلار
فروش با احتساب تورم: 409 میلیون و 600 هزار دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

دزدان دریایی کارائیب:صندوقچه مرد مرده
محصول:2006
بودجه واقعی: 225 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 263 میلیون و 700 هزار دلار
فروش:یک میلیارد دلار
فروش با احتساب تورم: یک میلیارد و 200 میلیون دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

آواتار
محصول:2009
بودجه واقعی: 237 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 261 میلیون دلار
فروش:2 میلیارد و 800 میلیون دلار
فروش با احتساب تورم:  3 میلیارد و 100 میلیون دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

هابیت
محصول:2012
بودجه واقعی: 250 میلون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم:257 میلیون و 200 هزار دلار
فروش:یک میلیارد و 20 میلیون دلار
فروش با احتساب تورم: یک میلیارد و 50 میلیون دلار

 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

شوالیه تاریکی برمی خیزد
محصول:2012
بودجه واقعی: 250 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 257 میلیون و 200 هزار دلار
فروش:یک میلیارد و 80 میلیون دلار
فروش با احتساب تورم: یک میلیارد و 100 میلیون دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

جان کارتر
محصول:2012
بودجه واقعی: 250 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 257 میلیو ن و 200 هزار دلار
فروش:284 میلیون و 100 هزار دلار
فروش با احتساب تورم: 292 میلیون و 400 هزار دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

ترمیناتور3
محصول:2003
بودجه واقعی: 200 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 256 میلون و 800 هزار دلار
فروش:433 میلیون و 400 هزار دلار
فروش با احتساب تورم: 556 میلیون و 500 هزار دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

کینگ کونگ
محصول:2005
بودجه واقعی: 207 میلیون  دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 250 میلیون و 400 هزار دلار
فروش:550 میلیون و 500 هزار دلار
فروش با احتساب تورم: 665 میلیون و 900 هزار دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

مرد عنکبوتی 2
محصول:2004
بودجه واقعی: 200 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 250 میلیون و 100 هزار دلار
فروش:783 میلیون و 800 هزار دلار
فروش با احتساب تورم:  980 میلیون و 300 هزار دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

وقایع نارنیا
محصول:2008
بودجه واقعی: 225 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 246 میلیون و 900 هزار دلار
فروش:419 میلیون و 700 هزار دلار
فروش با احتساب تورم: 460 میلیون و 500 هزار دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

مردان ایکس: آخرین پایداری
محصول:2006
بودجه واقعی: 210 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 246 میلیون و 100 هزار دلار
فروش:459 میلیون و 400 هزار دلار
فروش با احتساب تورم: 538 میلیون و 300 هزار دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

بازگشت سوپرمن
محصول:2006
بودجه واقعی: 209 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 244 میلیون و 900 هزار دلار
فروش:391 میلیون دلار
فروش با احتساب تورم: 458 میلیون و 300 هزار دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

غرب وحشی وحشی
محصول:1999
بودجه واقعی: 170 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 241 میلیون و 100 هزار دلار
فروش:222 میلیون و 100 هزار دلار
فروش با احتساب تورم: 315 میلیون دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

مرد عنکبوتی شگفت انگیز
محصول:2012
بودجه واقعی: 230 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 236 میلیون و 700 هزار  دلار
فروش: 752 میلیون و 200 هزار دلار
فروش با احتساب تورم: 779 میلیون و 900 هزار دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

مردان سیاهپوش3
محصول:2012
بودجه واقعی: 225 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 231 میلیون و 500 هزار دلار
فروش:624 میلیون دلار
فروش با احتساب تورم:  642 میلیون دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

مرد فولادی
محصول:2013
بودجه واقعی: 225 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 228 میلیون و 200 هزار دلار
فروش:668 میلیون دلار
فروش با احتساب تورم: 677 میلیون و 500 هزار دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

انتقامجویان
محصول:2012
بودجه واقعی: 220 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 226 میلیون و 400 هزار دلار
فروش:یک میلیارد ئ 500 میلیون دلار
فروش با احتساب تورم:  یک میلیارد و 560 میلیون دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

ترانسفورمرها
محصول:2009
بودجه واقعی:  200 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 220 میلیون و 200 هزار دلار
فروش:836 میلیون و 300 هزار دلار
فروش با احتساب تورم: 920 میلیون و 900 هزار دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

ترمیناتورسالویشن
محصول:2009
بودجه واقعی: 200 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تو��م: 220 میلیون و 200 هزار دلار
فروش:371 میلیون و 500 هزار دلار
فروش با احتساب تورم: 408 میلیون و 900 هزار دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

2012
محصول:2009
بودجه واقعی: 200 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 220 و 200 هزار دلار
فروش:769 میلیون و 700 هزار دلار
فروش با احتساب تورم: 847 میلیون و 500 هزار دلار

 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

کوانتوم خورشیدی
محصول:2008
بودجه واقعی:200 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 219 میلیون و 400 هزار دلار
فروش:586 میلیون و 100 هزار دلار
فروش با احتساب تورم: 643 میلیون و 100 هزار دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

تروی
محصول:2004
بودجه واقعی:175 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم:218 میلیون و 900 هزار دلار
فروش:497 میلیون و 400 هزار دلار
فروش با احتساب تورم: 622 میلیون


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

از بزرگ و قدرتمند
محصول:2013
بودجه واقعی:215 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم:218 میلیون دلار
فروش:493 میلیون و 300 هزار دلار
فروش با احتساب تورم: 500 میلیون و 30 هزار دلار


 

اخبار , اخبار فرهنگی , پرخرج‌ ترین فیلم

 

رنجر تنها
محصول: 2013
بودجه واقعی:215 میلیون دلار
بودجه تولیدی با احتساب تورم: 218 میلیون دلار
فروش:260 میلیون و 50 هزار دلار
فروش با احتساب تورم: 264 میلیون و 200 هزار دلار

اخبار فرهنگی - سینما خبر

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه