دعوای «پرستو صالحی» و «آزاده نامداری» در اینستاگرام. تاریخ انتشار : چهارشنبه, 09 خرداد 1397 15:42. جواب آزاده نامداری در جواب پرستو صالحی در استوری اش این متن را نوشت. پرستو صالحی پیش از این آزاده نامداری را ریاکار خوانده بود.

دعوای «پرستو صالحی» و «آزاده نامداری» در اینستاگرام

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 09 خرداد 1397 15:42


 جواب آزاده نامداری در جواب پرستو صالحی در استوری اش این متن را نوشت. پرستو صالحی پیش از این آزاده نامداری را ریاکار خوانده بود.

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری,پرستوصالحی

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه