مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی (+تصاویر). تاریخ انتشار : شنبه, 05 خرداد 1397 09:17. مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی تهییه کننده و مجری برنامه های معارفی سیما صبح جمعه از مقابل مسجد بلال برگزار شد. مهر.

مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی (+تصاویر)

تاریخ انتشار : شنبه, 05 خرداد 1397 09:17


مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی تهییه کننده و مجری برنامه های معارفی سیما صبح جمعه از مقابل مسجد بلال برگزار شد.

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید م��طفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

اخبار,اخبارفرهنگی وهنری, مراسم تشییع پیکر مرحوم سید مصطفی موسوی

 

 

مهر

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه