بازی محلی

بازی محلی خرپلیس

ایران مطلب : خر پلیس در اصل یک بازی خنده دار و سرگرم کننده است. روش بازی به این صورت است که در این بازی حداقل باید 6 نفر حضور داشته باشند تا بازی قابل انجام باشد. در ابتدا با گچ یا ذغال دایره بزرگی روی زمین کشیده میشود. بازیکنان نیز به دو گروه تقسیم شده و پس از قرعه کشی یک گروه به داخل دایره رفته افراد آن دست خود را به دوش هم تیمی های خود گذاشته و به اصطلاح یک حلقه از خران را تشکیل می‌دهند، یک نفر هم به عنوان پلیس خرها در مرکز دایره می ‌ایستد، سپس بازی به این صورت شروع می ‌شود که بازیکنان تیم بیرونی به دور دایره چرخیده و در انتظار یک فرصت من

بازی محلی بازی خرپلیس

ادامه مطلب ...
بازی محلی گاو گوساله

ایران مطلب : این بازی کمی شبیه به گل یا پوچ بوده و با تعداد نفرات متفاوتی قابل اجراست. بازی بدین صورت است که ابتدا پنج سنگ کوچک متفاوت یا شیء دیگر که هر کدام سنبل گاو، گوساله، فنگل، پنیر و شاه دراز باشد انتخاب می کنند. سنگ یا شیء باید طوری انتخاب شود که رنگ یا شکل ظاهری آن به نامش شباهت داشته باشد تا همه بازیکنان تشخیص دهند. همچنین اندازه آنها باید در حدی باشد که هر کدام به راحتی در مشت بسته جای گیرند. با شروع بازی همه افراد دور هم جمع می شوند و یک نفر رئیس بازی انتخاب می ‌شود. او اشیاء را پشت خود یا در پیراهن و یا کیسه یا هر جایی که افراد

ادامه مطلب ...
بازی محلی شیر و پلنگ

ایران مطلب : این بازی نیز در محوطه باز و با تعداد افراد بیش از چهارنفر اجرا می شود. همه افراد در محوطه بازی جمع می شوند و یکی را به عنوان راهنما، انتخاب می کنند. راهنما، روی کاغذ اسامی بازیکنان را یادداشت و سپس به طور مخفی برای هر یک از آن ها نام حیوانی را عنوان می کند (مانند: شیر، پلنگ، عقاب، ببر، . ) و روبروی اسمشان می ‌نویسد. به طوری که هر یک فقط نام خود را بداند. سپس در قسمتی از محوطه بازی دایره ای به شعاع یک متر رسم و توپ تنیس را در مرکز آن قرار می دهد. با فرمان راهنما، بازیکنان در محیط دایره با فواصل یکسان قرار می ‌گیرند و حواسشان را

بازی شیر پلنگ بازی شیر و پلنگ

ادامه مطلب ...
آشنایی با بازی محلی دستمال پشتی

ایران مطلب : تنها وسیله مورد نیاز در این بازی یک دستمال است. هرچه تعداد بازیکنان در این بازی از چهار نفر بیشتر باشد بازی جذاب تر می شود. همه افراد به شکل دایره و رو به داخل روی زمین می ‌نشینند. یکی از بچه ‌ها به عنوان گرگ مشخص شده و در حالی ‌که دستمال را در دست دارد دور دایره پشت افراد دیگر می ‌چرخد. او باید بدون این که افراد متوجه شوند دستمال را به پشت سر یکی از بازیکنان بیندازد. آن بازیکن باید دستمال را برداشته و دور بازیکنان دیگر به دنبال گرگ بدود تا او را بگیرد. نوع حرکت او باید دقیقا مانند حرکت گرگ باشد. اگر گرگ مسیرش را از بین بچه

بازی محلی دستمال بازی دستمال پشتی

ادامه مطلب ...
آشنایی با بازی محلی هپ هپ

ایران مطلب : در این بازی تعداد بازیکنان باید از سه نفر بیشتر باشد. ابتدا یک نفر به عنوان استاد انتخاب می شود و یک عدد یک رقمی را انتخاب می ‌کند و به همه اعلام می کند. سپس بازی با شماره یک از یک نفر که استاد مشخص می ‌کند آغاز می ‌شود. به ترتیب و از یک سمت نفر بعدی شماره 2 و نفر بعدی 3 را ادامه می دهند. نکته این بازی اینست که هرگاه شخصی به عددی که استاد انتخاب کرده بود و یا مضربی از آن عدد رسید باید به جای عدد فوق کلمه «هُپ» را به زبان بیاورد. مثلاً اگر عدد انتخاب شده توسط استاد 4 باشد هیچکس نباید اعداد 4، 8، 12، 16، 20 و . را نام ببرد بلکه

بازی محلی هپ هپ بازی هپ هپ

ادامه مطلب ...
آشنایی با بازی محلی زو

ایران مطلب : این بازی محلی جایگاه ویژه ای در بین مردم و ورزشکاران داشته است تا جایی که امروزه دارای فدراسیون بوده و در سطح بالایی برگزار می شود. این بازی نیز از دو گروه بازیکن تشکیل می شود. در این بازی توان بدنی، نفس خوب داشتن و فرز و چابک بودن بسیار مهم است. زمین بازی بوسیله خط کشی مانند زمین والیبال به دو قسمت مساوی تقسیم می شود. هر گروه در یک زمین قرار می گیرند. با شروع بازی یک نفر از گروه اول باید با کشیدن ممتد زو در یک نفس از خط عبور کرده و وارد محدوه گروه دوم شود و در حالی که هنوز نفسش قطع نشده سعی کند دست خود را به افرادی از آن گروه

بازی محلی زو بازی های محلی زو

ادامه مطلب ...
آشنایی با بازی محلی پنج سنگ

ایران مطلب : این بازی در محلهای سرپوشیده و فضاهای محدوتر هم قابل اجراست. بازی با استفاده از پنج سنگ گرد که کمی بزرگتر از فندق باشند انجام می گیرد. این بازی دارای مراحل مختلف است و بین دو یا چند نفر انجام می گیرد. هر بازیکن که بتواند از یک مرحله و مراحل بعدی با موفقیت عبور کند همچنان بازی را ادامه می دهد اما اگر در یک مرحله ببازد بازی توسط فرد بعدی ادامه می یابد. به همین ترتیب هرکس تمام مراحل ده گانه بازی را زودتر به پایان برساند برنده خواهد بود. در این بازی نفر اول سنگ ها را در دست گرفته و بروی زمین می ریزد سپس یکی از آنها را برداشته و در ح

بازی پنج سنگ پنج بازی محلی

ادامه مطلب ...
بازی جالب محلی اِز سر نو گِزر خانُم

ایران مطلب : این بازی بصورت گروهی بوده و یک نفر به هر طریقی انتخاب میشود و بحالت رکوع می ایستد تا دیگران از روی پشتش بپرند که این پرش همراه با خواندن شعرها و رعایت اصولی است. یک نفر به عنوان اوستا (استاد) که شعرهای بازی را از بر است انتخاب شده و به عنوان نفر اول می پرد و شعر هر پرش را میخواند و دیگران پشت سر او همزمان با پریدن از پشت نفر اول آن شعر را تکرار می کنند. اگر کسی نتواند بپرد یا در میانه راه پایین بیفتد و یا نکات مورد نظر دیگر که بعضی مراحل دارند رعایت نکند، باید جایش را با نفر خم شده عوض کند. اگر تمام مراحل طی گردد و کسی نبازد، نفر

بازی محلی جالب بازی های جالب محلی

ادامه مطلب ...
معرفی بازی محلی هلیکا

شرح بازی: ابتدا دو بازیکن به عنوان سرگروه تعیین می شوند و سایر بازیکنان را به طور مساوی تقسیم می کنند. بعد به قید قرعه (مانند شیر و خط) گروهی داخل زمین بازی قرار می گیرند و گروه دیگر در بیرون زمین به عنوان مهاجم. بازی بدین ترتیب آغاز می شود که به پیشنهاد سرگروه مهاجم، یکی از یاران با یک پا وارد زمین بازی می شود و به صورت لی لی به طرف بازیکنان داخل زمین حمله کرده و با دست آنها را لمس می کند که موجب سوختن و خارج شدن آنها از داخل زمین بازی می شود. البته در این میان فردی که لی لی می رود سعی دارد با سرعت بیشتر و حفظ تعادل، وضیفه اش را انجام دهد و ب

معرفی بازی محلی

ادامه مطلب ...
بازی محلی شاه سان وزیر

ایران مطلب : " شاه سان وزیر ؟ " نوعی از بازیهای دسته جمعی می باشد که با یک قوطی مکعب شکل همچون قوطی کبریت انجام می گیرد که در شش ضلع آن اسامی همچون شاه، وزیر، دلقک، رعیت، جلاد و زندانی نوشته می شود و این قوطی به ترتیب بین نفرات حاضر چرخانده می شود. و هر کس بسته به نوبت خود قوطی کبریت را همچون تاس می اندازد اگر شاه در آمد شاه می شود اگر وزیر درآمد وزیر می شود اگر جلاد در آمد جلاد می شود و… هر کسی که شاه شد به شخص جلاد دستور می دهد تا بوسیله یک کمر یا شلاق زندانی را مجازات کند. همچنین دلقک مجبور است به نوعی شاه را بخنداند و …بدین ترتیب با چرخاندن

بازی محلی شاه و وزیر بازی شاه وزیر بازی شاه و وزیر

ادامه مطلب ...
معرفی بازی‌ های محلی و قدیمی ایران

ایران مطلب : بازی‌های سنتی قدیمی همچون هفت سنگ، عمو زنجیرباف، قایم موشک، گرگم به هوا،. کی بود کی بود، لی لی، شیر و آهوها، وسطی و . ریشه در سنت های دیرینه. مردم ایران دارد و هنوز نسلی که با این بازی ها اوقات فراغت خود را سپری می. کردند، هستند و فقط از آنها به عنوان خاطرات کودکی یاد می کنند. این. روزها، وسایل ارتباط جمعی، بازی های رایانه ای و ورزش های جدید خود را در. دل مردم جای کرده اند و این بازی ها به دست فراموشی سپرده شده اند. اما. لذتی که در آنها هست را هیچ بازی کامپیوتری یا معاشرت مجازی نمی تواند به. انسان بدهد. هیجان و شادی وسطی و جیغِ

معرفی بازی محلی معرفی بازی قدیمی بازی محلی قدیمی

ادامه مطلب ...
بازی محلی مخصوص دختران

ایران مطلب : این بازی مخصوص دختران بود به این صورت که همگی جمع می‌شدند و یک نفر را با عنوان رئیس انتخاب می‌کردند این بازی به صورت نشسته انجام می‌گیرد. بعد رئیس یک سنگ کوچک را برداشته و سنگ را زیر خاکی که در زیر پای دختران بود می‌گذاشت به طوری که کسی نباید می‌فهمید که رئیس سنگ را زیر پای چه کسی پنهان کرده است بعد دختران بلند شده و هر کدام خاک مخصوص به خود را جستجو کرده که سنگ را پیدا کند. زیر پای هر که بود می‌باید دنبال بقیه می‌دوید تا الی آخر. منبع : iranvillage. ir.

ادامه مطلب ...
بازی محلی روستای کلی انزلی

ایران مطلب : در این بازی افراد یک گروه به قید قرعه در یک ردیف به فاصله دو یا سه متر بصورت رکوع قرار گرفته و افراد گروه دوم به ترتیب از فاصله چند متری دویده و ضمن قرار دادن دو دست بر پشت افراد به صورت پرش از همه افراد عبور نموده و دوباره در صف جهت پرش قرار می گیرد. اگر هر کدام از افراد گروه دوم یک پرش ناقص یا ناموفق انجام دهد جای دو گروه عوض می گردد. یکی از شیرین کاریهای این بازی این است که افرادی که در حال پرش هستند می توانند در مراحلی از بازی موقع فرود آمدن با باسن خود به پشت فرد زده تا از آنها زهر چشم بگیرند. منبع : iranvillage. ir.

ادامه مطلب ...
بازی محلی اینه اینه

ایران مطلب : برای اجرای این بازی ، چند بچه ( معولاً خرد سال ) دور هم می نشینند و دست هایشان را جلو می آورده باز می کنند و با کف دست روی زمین می گذارند ، یکی از آنها استاد بازی است که بیشتر مواقع بزرگسالی است که وظیفه مشغول کردن کودکان را بر عهده دارد . استاد ، شروع به خواندن متل یا شعر زیر می کند و در ادای هر کلمه ، با دو انگشت دست راست خود یکی از انگشتان دست بازیکن ها را کنار می گذارد و پیش می رود تا به ادای آخرین کلمه متل یعنی " تول " که نیمی از کلمه قورتول به معنای تمام شده است ، می رسد . آخرین انگشت دست بازیکنی که در ادای این کلمه با دو ان

ادامه مطلب ...
بازی محلی پلان

این بازی در بین سنین مختلف رایج است و حتی افراد مسن هم برای تنوع این بازی را برگزار می کنند . علاقه مندان به این بازی به دو گروه سه نفره تقسیم می شوند و یکی هم از میان جمع به عنوان داور انتخاب می گردد. داور بقیه ی قرعه گروه اول و دوم را معین می کند، و سپس زمینی مسطح و هموار به طول حدواً 40 و عرض 3 تا 4 متر در نظر می گیرد و در دو سر یک خط مستقیم در دو دسته ی سه تایی سنگ هایی تخت به صورت ایستاده و بدون تکیه گاه به ارتفاع 20 تا 30 سانتیمتر نصب می کند . در هر طرف، فاصله ی سنگ ها بین 1 تا 5/1 متر تعیین می شود و هنگام بازی افراد دو گروه نباید از سنگ

بازی محلی بازی پلان بازی محلی پلان

ادامه مطلب ...
بازی محلی صندلی بازی

ایران مطلب : اهداف بازی: سرگرمی و نشاط، افزایش سرعت، چابکی، عکس العمل و هماهنگی عصبی عضلانی. ▪ تعداد بازیکنان: ۴ نفر به بالا. ▪ ابزار بازی: تعدادی صندلی (یکی کمتر از تعداد شرکت کنندگان). ▪ محوطه بازی: فضای باز. ▪ شرح بازی: در این بازی تمام بازیکنان در یک گروه قرار می گیرند. قبل از آغاز بازی یک داور از بین خودشان انتخاب می کنند و داور تعداد بازیکنان را می شمارد و به طور مثال اگر ۷ نفر باشند، تعداد ۶ صندلی را به گونه ای منظم و در یک ردیف می چیند و بازیکنان جلوی صندلی ها به صف می ایستند. با سوت داور، دانش آموزان دویدن و چرخیدن به دور صندلی ها را

بازی صندلی بازی

ادامه مطلب ...
بازیهای محلی استان کرمان

بازى‌هاى استان کرمان عبارتند از:آروسیو، اتصالو، ازکجا زنو، استخوان‌بازی، اشکست‌بازی، الاکلنگ، برنجک، بر، ناز نازو، پابالایو، پاوردیوارو، ترنه‌بازی، توخطو، جموجمو هویزه، جوسیا، چش تپه‌کا، چشم گریزپا، خاله ستاره، خاموشان، خرسک، خرگوشو، خم‌پلی، دارپلان، دارتوپ، دستکی، دستمال‌بازی، روروقامی، زنجیرباف، سرگریزکو، سنگ تق‌تقو، سه‌پى گودالو، شنبه یکشنبه، شین خونه‌بازی، طناب‌بازی، عمو سبزى‌فروش، قاب‌بازی، قلعه‌بازی، کشامشا، کشتى کویری، کلاه دیوار، گردوبازی، گرگم به زمین، گرگم به‌هوا، گل‌ها چه گل، گو سه نگهداری، گوشیطونو، لپربازی، مار اومده موش اومده، ماز

بازیهای محلی استان کرمان بازیهای محلی کرمان

ادامه مطلب ...
بازی محلی قائم بوشک

قائم بوشک :. اهداف بازی : پرورش اعتماد در کودکان به هنگام تنهایی ، زایل کردن ترس در تاریکی ، تقویت جسمانی. تعداد بازیکنان : 5 الی 10 نفر. سن بازیکنان : 6 ساله به بالا. ابزار : ندارد. محوطه بازی : مکانی مانند کوچه باغ . حتی اتاق های ساختمان. شروع. بازی : بچه های دواطلب بازی ، ترجیحاً در تاریکی عصر ، در محوطه که دارای. کمینگاه و درخت و کنج و غیره …. جهت قایم شدن ، باشد دور هم جمع شده و به. قید قرعه ، مانند سنگ انداختن ، یا شیر و خط یکی را به عنوان شروع کننده. بازی انتخاب می کنند . شروع. کننده در محلی که توسط همه ی بازیکنان مشخص می شو. ند ، روی

ادامه مطلب ...
بازیهای محلی و بومی استان خوزستان

بازى‌هاى خوزستان عبارتند از:. ابوامح. جیم، ارکُم بَرکُم، استپ،اَلختربازی، الک چوب، بدواشیح، بَردبَرد گرکی،. تشتک‌بازی، تنورتنور، تیرلش‌بازی، چقّه، چوب توپه، چوب معده، چوب و کلید،. حَتَّ حَلُول، خاک ماله، خش بیزار، داژوال، دال پران، دور هرسیه، سَرمامک،. سُک‌سُک، سواره و پیاده، شرده، شنگ، طناب‌بازی، عیسى‌بازی، ننگ‌بازی،. قاوان، قلعه ٔ شاه مال من است، کروچ، کشت مایه، گال، گروک‌بازی، گل‌بازی،. گولکی، لنگ‌رو، منم منم فرشته، هفت سنگ،. هُوشِیه، یزله و . ابو، امح جیم (مناطق عربى زبان خوزستان ). بازیهای بومی,بازیهای محلی,بازیهای محلی استان خوزستان. بازی

بازیهای محلی بومی بازیهای بومی محلی استان خوزستان بازیهای بومی استان خوزستان

ادامه مطلب ...
بازی محلی ایرانی ،کُشتی محلی لری

خرط پرت کن - دست زیرولا-زور و صافونه -زور مشتی و لنگ تیزکی. کُشتی های لری حداقل در پنج مورد زیر وجه مشترک دارند:. ۱- کلیه کشتی های لری در فضای باز و زمین های کشاورزی و چمن زارهای طبیعی (بدون سنگ و کلوخ) برگزار می شود. بازی محلی ایرانی ،کُشتی محلی لری،بازی محلی. ۲- کُشتی. ها در هنگام جشن و شادمانی،عروسی و عیدها و فصل برداشت محصول (سرخرمنو). برگزار می شود لذا ساز و دهل ابزار لازم این کشتی هاست. ۳- کشتی ها بدون محدودیت زمانی است . ۴- داوران عمدتا از میان پهلوانان پیشکسوت و ریش سفیدان منطقه انتخاب می شوند. ۵- معمولا هم داوران و هم کشتی گیران با لبا

بازی محلی ایرانی بازی های محلی ایرانی بازی محلی لری

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه