نوشته‌هایی با برچسب "اشعار مبعث پیامبر اکرم"

اشعار مبعث پیامبر اکرم (ص)-3 اشعار مبعث پیامبر اکرم (ص)-3

تویی هم مصطفی و هم محمد. تو را در آسمان نامند احمد. تـو کانــون صفـــا مــــرد یقـینی. تو عیـن رحمـه للعـالمینی. تو اکـنـون شهــر علــم و اجتهادی. تو رب النوع شمشیر و جهادی. تو خورشیدی شدی در گوشه غار. بر نور تو شد خورشید و مه تار. بتـاب و روشنـی بخش جهان باش. مـهـین پیغـمبر آخر زمان باش. عید پیامبری رسول خدا مبارک. از بعثت او جهان جـوان شد. گیتـى چو بهشـت جاودان شد. این عید به اهل دین مبارک. اشعار عید مبعث. امروز قلب عالم و آدم حرای توست. این کوه نور شاهد حرف خدای توست. مکه دگر برای بزرگیت کوچک است. فریاد کن رسول که دنیا برای توست. اقرأ باسم ر

اشعار مبعث پیامبر اکرم (ص)-4 اشعار مبعث پیامبر اکرم (ص)-4

سرود مبعث پیغمبر. احمد مرسل آن چراع جهان. رحمت عالم آشکار و نهان. آمد از رب سوى زمین عرب. چشمه زندگانى اندر لب. هم عرب هم عجم مسخّر او. لقمه خواهان رحمت در او. در جهانى فکنده آوازه. با خود آورده سنّتى تازه. دین بدو یافت زینت و رونق. زانکه زو یافت خلق راه به حق. سخن او برد تو را به بهشت. ادب او رهاندت ز کنشت. دل پر درد را که نیرو نیست. هیچ تیماردار چون او نیست. بر تو از نفس تو رحیم‌تر است. در شفاعت از آن کریم‌تر است. از کرم، نزهوا و نزهوسی. مهربانتر ز تست بر تو بسی. گر تو خواهى که گردى او را یار. از حرام و سفاح دست بدار. در حریم وی اى سلامت جوی.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه