نوشته‌هایی با برچسب "طالع بینی با کف بینی"

کف بینی و طالع بینی احساسات کف بینی و طالع بینی احساسات

جهانی‌ها ->فال. خط احساسات از زیر انگشت کوچک شروع میشود و به طرف پایه انگشت اشاره میرود و بیانگر مکنونات قلبی فرد است و احساسات و عواطف وی را نشان میدهد . این خط نیز ممکن است مسیرهای مختلفی را طی کند ؛ اگر خط احساسات مسیر ۴-۳-۲-۱ را طی کرده باشد و به تپه مشتری رسیده باشد بیانگر آن است که فرد در زمینه عشق دارای احساسات تند و آتشینی است و وقتی که به کسی دل میبندد با تمام وجود به او عشق میورزد و در زندگی همواره به اخلاقیات پایبند است. اما اگر خط احساسات مسیر ۵-۳-۲-۱ را طی کرده باشد و به نقطه اتصال انگشت اول و دوم رسیده باشد دلالت بر این دارد که فر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه