نوشته‌هایی با برچسب "مسعود سعد سلمان"

در بزم پادشا نگر این کاروبار گل (مسعود سعد سلمان) در بزم پادشا نگر این کاروبار گل (مسعود سعد سلمان)

در بزم پادشا نگر این کاروبار گل. وین باده بین شده به طرب دستیار گل. گل چند ماه منتظر بزم شاه بود. وز بهر آن دراز کشید انتظار گل. دیدار گل شده ست همه اختیار خلق. تا بزم شاه ساخت همه اختیار گل. گلبن ملونست چو دیبای هفت رنگ. تا لعل سبز گشت شعار و دثار گل. تا با می کهن گل نو سازوار شد. گل پیشوای می شد و می پیشکار گل. در بزم تو گل است در آمیخته به هم. با هم نثار زر بود و هم نثار گل. خیزد گل از نشاط که پر زر ساده شد. همچون کنار سایل خسرو کنار گل. فخر و شرف نبینی جز در شمار شاه. لهو و طرب نبینی جز در شمار گل. شاها همه ز شادی بزم رفیع توست. این سرخ روی

غم بگذرد از من چو به من برگذری تو (مسعود سعد سلمان) غم بگذرد از من چو به من برگذری تو (مسعود سعد سلمان)

غزلیات مسعود سعد سلمان, اشعار عاشقانه مسعود سعد سلمان. مسعود سعد سلمان شاعر دورهٔ غزنوی که در نیمهٔ دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم هجری می‌زیسته‌است. اصل او از همدان بوده و بین سالهای ۴۳۸ تا ۴۴۰ در لاهور زاده شده است. غم بگذرد از من چو به من برگذری تو. آن لحظه شوم شاد که در من نگری تو. از نازکی پای تو ای یار دل من. رنجه شود ار سوسن و نسرین سپری تو. وین دیده روشن چو من از بهر تو خواهم. خواهم که بدین دیده روشن گذری تو. ای ناز جهان پیرهنی دوختی از ناز. بیمست که این پرده رازم بدری تو. از غایت خوبی که دگر چون تو نبینم. گویم که همانا ز جهان دگری تو. بخ

مرا ازین تن رنجور و دیده بی خواب (مسعود سعد سلمان) مرا ازین تن رنجور و دیده بی خواب (مسعود سعد سلمان)

مرا ازین تن رنجور و دیده بی خواب. جهان چو پر غرابست و دل چو پر ذباب. ز بهر تیرگی شب مرا رفیق چراغ. ز بهر روشنی دل مرا ندیم کتاب. رخم چو روی سطرلاب زرد و پوست بر او. ز زخم ناخن چون عنکبوت اسطرلاب. دو دیده همچو دو ثقبه گشاده ام شب و روز. ولیک بی خبر از آفتاب و از مهتاب. حسام را که زند غم کنم ز روی سپر. سؤال را که کند دل دهم به اشک جواب. چو چوب عنابم چین برگرفته روی همه. گرفته اشکم در دیده گونه عناب. مرا ز سر زدگی کز فلک شدم در دل. به جز مدیح ملک فکرتی نماند صواب. خدایگان جهان پادشاه هفت اقلیم. سر ملوک زمین مالک قلوب و رقاب. ابوالمظفر سلطان عالم ا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه